Eit unikt turområde – i gangavstand frå Sandane sentrum. Her er det lagt til rette for trim, rekreasjon og gode opplevingar. 6 km tilrettelagd sti med sherpatrapper står som små kunstverk. Her finn du Solplatået, Kjærleiksskogen, Draumekvila og Dagsturhytta med nynorsk turbibliotek. Området er under stadig utvikling, og vi jobbar heile tida for å gje deg enda bedre opplevingar! No bygger vi  «TIN-CAMP» og har starta på «Fosseteateret» Fram til 15 juni i år, vil sherpaene ferdigstille trappa mot Holvikfossen.

Før 2018 er over, vil vi ha innvestert for ca 8,9 mill i Trivselsskogen. Pr mars manglar vi ca 900.000.- for at alt er finansiert. Vil du bidra, sjekk ut fana «støtte prosjekt» eller ta kontakt med oss så finn vi ei god løysing saman.

 

Det siste elementet som er komt til i skogen, er ein liten badedam som kan vere forfriskande på varme sommardagar eller avkjølande på slitne bein..Denne ligg ved punkt 13 på kartet

#trivselsskogen