Innkalling til årsmøte i Trivselsskogen 2018

posted in: Nyheiter framside | 0

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Trivselsskogen SA. Møtet er ope for alle andelseigarar.

Dag: Torsdag 8. november 2018
Tid: Kl 19.00
Stad: Gloppen Hotell

 

ÅRSMØTESAKER

1. Opning
2. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av sakliste
c. Val av møteleiar
d. Val av referent
e. Val av to til å skrive under møteboka

3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Val
6. Orientering vidare framdrift v/dugnadsansvarleg Knut Roger Nesdal

ÅRSMELDING 2017 Trivselsskogen

Mvh
Styret i Trivselsskogen SA