For full realisering av Trivselsskogen treng vi å selje 2000 andelar før 31.12.18. Pr 29.08.18 har privatpersonar og bedrifter bidrege med 810 andelar. Klara vi 2000 stk før 31.12.18 ? Sjekk lista over andelseigarar i skogen så langt. Vil du vere ein av dei, vert lista oppdatert kvar månad framover. Om du ikkje ynskjer å stå på denne lista, gi oss beskjed og du vil bli anonymisert.

Andelshavar -Privat

Gunnar Nygjerd
Jon Otto Mardal
Sigmund Ommedal
Laila B. Ommedal
Odd Langenes

Egil Ødven

Liv Tystad
Alv Einar Henden

Margrethe Henden Aaraas
Rita Lilletvedt
Magne Moritsgård
Leidulf Gloppestad
Magni Aa Berge
Hildur Tveit
Aase Eikenæs
Arild Solheim
Olin Johanne Henden
Jan Arve Frøyset
Jan Roger Engeset
Ane Merete Austrheim
Arnar Hans Kvernevik
Kjetil Gausvik
Asbjørn Geithus
Jonfinn Aske
Marianne Tønseth
Knut Roger Nesdal
Reidun Elvebakk
Sander Nesdal
Ruben Nesdal
Christine Aagård Midhjell
Johan Aagård Midthjell
Reinhart Aagård Midthjell
Per Ove Fossheim
Birte Fossheim
Erling Sande
Åslaug Haugset
Erling Haveland
Bjørg Haveland
Lars Eide
Grethe Eide
Knut Fjellestad
Åse Kari Fjellestad
Kjell Jan Evebø
Helene Oppheim
Eili Bakketun
Hege Lothe
Katrine Fjellestad Aske
Sverre Folkestad
Mia Aagård
Roald Kjørvik
Heidi Aabrekk
Kjetil Helge Hovstad
Bent Inge Eide
Bjarte Holvik
Oddlaug Lyslo Vereide
Geir Peder Ueland
Martin Holvik
Beate Olsson Kornberg
Helene Aske
Anne Lin Fløtre
Sigurd Vengen
Tone Margrete Skaaden
Kari Isene
Ivar Kjøde
Liv Ingunn Holvik
Jorunn Landstad
Geir Atle Bolseth
Steinar Holvik
Mari Austrheim Erdal
Hilde Olave Sætren
Ragnald-Ove Søreide
Mariann Skaaden
Anita & Jørn Lothe
Martin Flatjord
Olav Haugen & Anne Lise Ervik
Arnar Hans Kvernevik
Anne Elisabet Aasen Gloppestad
Elsa Kleppe
Randi Mykland Arnestad
Ingvill Aske Granheim
Laila Eikeset
Gunnar Kjørvik
Herborg Haaland
Ingvill Hestenes
Lise Solheim
Aase Elvebakk
Jorunn E. Vereide Kvernevik
Marit Kleppe
Elfrid & Terje Håheim
Laila Marie Kandal
Iren Knutsen Utheim
Stig Kandal
Solfrid Lien Reite
Eldrid Skarstein Drønnesund
Ann-Kristin Langeteig Refsdal
Elin Pehrson Grytting
Konfirmantar v/Kjell Aske
Kjell Aske
Fridtjof Ulleland
Ruth og Ivar Blad

Marit Reikvam 

Jan Nik.Hansen

Edny Fossheim
Kirsti Bjotveit
Uribe-familien

Per Helge Evebø

Siv Kvalsvik Haugen

 

Stig Svalheim
Jan Erik Mardal
Kjellfrid Åsnes Gloppestad
Anny Lene Omnes
Kjersti Nyhagen Hole

Per Inge Hole

Katrine Hole

Andreas Nyhagen Hole

Sofie Hole

Liudmila Solenova
Elisabeth Austrheim
Anne Elise Gloppestad
Helga Kjellaug Hjetland
Ksenija Presern
Reidun Solheim
Ingrid Fjellestad
Øystein Sivertsen
Per Kjell Skaaden
Frode Hansen
Else Marie Vollstad Aske
Atle Søreide
Jon Kristian Viken
Bjarne Bø
Cecilie Majchrowicz Helgheim
Vegard Hjartholm
Svein-Gunnar Heggheim
Berit Gloppestad
Ingunn Elvebakk
Margareta og Kåre Holvik
Arnlaug Holvik
Svanhild Liseth Solheim
Ingrid Marie Sandene
Ingrid Aske
Nils Øveraas
Anne Henden
Berit Gloppestad
Else Pernille Eide
Hans Olav Henden
Krister Solheim Gimmestad
Oliver Solheim Gimmestad
Ina Therese Solvang
Gunn Helene Berg Hatledal
Steffen Sandene
Karin Urke
Jorunn Fortun og Ivar Bruun
Reidun Ask Flølo
Anita Mykland
Svanhild Ryssdalsnes
Kristin Fjellestad
Hans Os
Reidun Sandøy Os
Oddny Tordis Grotle Føleide
Britt Elin og Edvard Fjellestad
Kjetil Lyngstad
Ingunn Byrkjedal
Trine K. og Atle Zerwekh
Ellinor Solheim Fagerli
Elling Tveit
Anna og Randi Ullaland
Dagfinn Nyhammer
Jørgen Kristian Andersen
Knut-Ove Henden
Ståle Fitje
Halldis Lyngstad
Sindre Humberset
Randi Ryssdal
Turid Hauge Eimhjellen
Arnfinn Brekke
Jarle Gjengedal
Arne Myklebust
Janne Kjørvik
Anita Helgheim
Anders Gloppestad
Oddlaug Lyslo Vereide
Bjørg Flatjord
Stig Sårheim
Marit Horntvedt
Åge Myklebust
Anne Elise Moritsgård
Bente Sissel Løseth
Frode Lindvik
Fam. Gangeskar Solheim
Ole Bent Solheim
Kirsten Marit Rygg
Jan Bjørlo
Kristin og Erik Ødegaard
Eli Solheim
Jon Solheim
Inge Bjarte Ravnestad
Torill Håheim
Kjell Petter Solhaug
Geir Liavåg Strand
Kirsten Sola Strand
Frode Helgheim
Heidi Hauge
Leif-Normann Djupegot
Einar Hansen
Ann-Kristin & Martin Hamre
Sissel Hauge Søreide
Aud Berit Silden Kleppe
Marit Lysholm
Egil Brekke
Sigmund Vereide
Solveig Moritsgård
Kenneth Kirkhorn
Ole Bent Søreide
Johanna & Olin Frøyset
Turid Hilde
Olav Skinlo
Margunn Bolseth
Per Ivar Lote
Else & Bjarte Fjellestad
Eva Løken Førde
Arne Høyland
Vidar Sandal
Anders Ryssdal
Svein Ottar Sandal
Frank Ryland
Tormunn Reidar Skarstad
Kjell Jørgen Slettvoll
Finn Elvebakk
Johannes Rauboti
Ola Ragnar Arnestad
Marit M. og Svein Hauge
Else Dagny Håvik
Harald Rygg
Kjell Alme
Øystein Tennebø Fure
Svein Arne Tennebø Fure
Inger Rita Tennebø Fure
Jon Magne Tennebø Fure
Randi Tennebø Fure
Jan Kåre Fure
Margit Devik
Stein Even Sårheim
Endre Fjellestad
Ingebjørg Isane Fure
Margunn & Knut Stavang
Jenny Sorterup Hysing
Bergljot Hauge
Per Myrhol
Einar Holmøy
Kirsten Lyslo
Benedikte Almenning
Ola Arne Bolstad
Jan Ove Ødven
Liv Tone Aabrekk
Ingrid Sundal Søreide
Ingrid Marie Denk
Lisbeth Stensaker
Per Egil Eide
Vigdis & Ernfred Øygard
Ann-Kristin & Terje Fløtre
Geir Sunde
Petra & Geir Eikenes
Gerd Kvile
Ruth Johanne Bergheim
Kjell Otto Solheim
Lill Anita Johansen
Aud Margret Ryssdal
Fam. Skeistrand Egge
Gunhild Kristine Gimmestad
Janne Gimmestad
Jens Petter Hilland Andersen
Eivind Rauset
Jorunn Gimmestad Akse
Alisa og Daniel Dyrnes
Anniken Slagstad
Oddny Margrete Vereide
Sølvi Anne Hole Hatledal
Marit Stette Alme
Janne Berge Eikenes
Berit Anne Kleppenes
Ragnhild Marie S. Eimhjellen
Birgith Hjelle Roset
Eli R. Andersen & Oskar Tveit
Eldbjørg Tandstad
Olin Almenning
Liv Jorunn Wøien
Jorunn Wøien
Olav Eikenæs
Magne Gloppestad
Helen Sårheim
Sveinung Søreide
Margit Søreide
Sigrun & Arild Baadstø
Inger Helen Sivertsen
Oddvar Sandvik
Sølvi Søreide
Lennart Aske
Vigdis Henden
Anne-Grete Hoddevik
Kristin Fjellestad
Bjarte Heggheim
Else Margrethe Larsen
Jarle Løken
Jarle Søreide
Inger Marie Søreide
Adrian Paulen
Veronika & Sondre Gjelsten
Eli Solgun Eriksmoen
Sigrun Hauge
Randi Nygård Hansen

Hilde Bolseth

Jan Helge Bolseth

Magnus Nik. Bolseth

Maria Bolseth

David I. Bolseth

Leidulf Kandal
Maria Fitje Hoffmann
Odd Arne Kolseth
Jenny Holvik
Kristin Holvik

Hanne Grete Heen

Ragnhild Henden Sagen

Gunn Solfrid Holvik Hole

Karen Grov

Ximena Patricia Bravo

Runar Stensaker Kleppe

Stine Kvamme

Jorunn Marie Kalland

Rune Nordvik

Målfrid B Bjørnerheim

Bente H. Sundal

Øystein Sundal

Jorunn Marie Kalland

Odd Eide

Turi Eide

Randi Reed

Olav Søreide

Øyvind Indrebø

May Britt Indrebø

Ingunn & Stig Håvik

Ida Kristiansen Byrkjedal

Bjørg Vigdis N. Sivertsen

Eli Solgunn Eriksmoen

Elbjørg Aske Myklebust

Brynjar Myklebust

Linda Søreide

Ola Tarjei Kroken

Ole Jakob Helgheim

Berit Aasebø Hauge

Magni Eide & Terje Paulsen

Fam Gunnar Fjellestad

Henning Ove Sørebø

Oddbjørg Lee

Nils Egil Moritsgård

Gunnhild & Geir Håvik

Jan Kjetil Øygard

Turid Johnsen Øygard

Bjørn Kalsnes

Sjur Åge Gimmestad

Kjetil Mardal

Valborg E. G. Mardal

Brita & Ståle Austrheim

Harald Gloppestad

Merete Aske

Erik Majchrowicz

Sigrunn Majchrowicz

Ola Reikvam Ravnestad

Solbjørg Amundsen Ryssdal

Øystein Eide

Olav Haugen

Ingolf Aagård

Rita Østevik

Merete Sælen

Anders Hole

Staffan Henrik Hjohlman

Tordis & Hans Sande

Reidun Nilsen

Jan Otto Aae

Gro Merete & Bjørn Djup

Amund, Frida, Ingvild B.Haveland

Eli Bergstad

Bjørn Atle Skaaden

Fam Holtan Apalset

Trygve Midthjell Osmundsen

Dagfinn Holvik

Kjersti Rønningen

Magnus Bolseth

Marta Lote

Roger Aa Djupvik

Fam Oen

Odd Magne Eide

Turi Pernille H. Eide

Greta Inger Veien

Ingrid Marie Denk

Per J Midthjell

Ingunn Byrkjedal

Astrid Gåsemyr

Asbjørn Gjengedal

Arnfinn Ommdal

Martin Indrebø Vambeset

Lars Martin Indrebø Vambeset

Martine A.Askestad Vambeset

Norunn Dombestein Vambeset

Kjell Paulen

Frode Denk

Helge Aske

Hanne Lyngstad

Arnar Kvernevik

Venke Ervik Tystad

Agnes Landstad

Kristian Brynestad Skaaden

Astrid Gloppestad Søreide

Charlotte Rønne Holtan

Margot Andenes

Magnar Øystein Vereide

 

 

 

Andelshavar -Næringsliv

FRES AS v/Fredrik Skarstein
Henden Holding AS

Nordfjord Laks

Nordfjord Havn IKS

Sandco Eigedom AS/Svein Ottar Sandal

Sandane Psykologisenter AS

Adv Hans Lothe

Chatlet Sport AS
Nordfjord Folkehøgskule SA
Firda Fysikalsk Medisinsk Senter AS
Sandane Glassmagasin AS

 

Firda Malarservice AS
Skinlo & Co AS
Huseiernes Landsforbund
Mardal Rør AS
Aagård Sko AS
Arve Kandal AS
Norsk Kystleir AS v/M. Willumsen

Skogstad Sport AS

Bakkelidgrenda barnehage

Andre -Gåver

Anonym
Anne-Mette Hjelle
Firdarussen 83
Sogn og Fjordane Energi AS, guida tur
Stiftinga Familiekontoret i Nordfjord, guida tur

LYKTESTOLPE –
Få navnet på stolpen. Vi sel 70 stk a 5000.-

Veidekke Entreprenør AS 1

Veidekke Entreprenør AS 2

Odd Langenes

Sandane Glassmagasin AS

Aagård Sko AS

Wenche og Jeffrey Thomas

Sandane Psykologisenter AS

Flickorna

Helene Aske

Mariann & Geir

Gamleåsen

Margrethe Henden Aaraas

Arne & Marit Henden

Eide Bygg & Betong AS

Sigmund Ommedal

Åge,Steinar, Jan, Svein & Mads

Avinor, Sandane Lufthamn

Fjordane Isolering

Club Columbus

Vest Optikk, Synsam

Sandane Sykkelklubb, SSK

Gloppen Hotell 1

Gloppen Hotell 2

Jonfinn Aske

Egil Ødven

Hildur Berit R. Tveit