Velkomen til vår Trygg i naturen-Camp!

Om alt går etter planen kan vi invitere til opningsfest 30. september.

Vi leiger ut området til bursdagar, firma osv. Meir info kjem snart…

Send oss førespurnad på leige av TIN-Camp her;