Under finn du alle som er med på å bygge Trivselsskogen. Vil du vere ein av dei, vert lista oppdatert kvar månad framover. Om du ikkje ynskjer å stå på denne lista, gi oss beskjed og du vil bli anonymisert.

 

I tillegg har mange andre bidrege på andre måtar. Vi har fått gode prisar på varer vi har kjøpt, vi har mottatt over 100 sitteunderlag strikka i verdens finaste fargar. Flotte lappetepper der folk har brukt 100 vis av timar. Frå 09. sept 2016 og fram til 01.08.2019 er det lagt ned over 7500 dugnadstimar i skogen. For oss er ikkje det mogleg å verdsette. Vi kan berre sei tusen takk til alle som er med oss på denne fantastiske reisa.

 

Andelshavar -Privat

Gunnar Nygjerd

Jon Otto Mardal

Sigmund Ommedal

Laila B. Ommedal

Odd Langenes

Egil Ødven

Liv Tystad

Alv Einar Henden

Margrethe Henden Aaraas

Rita Lilletvedt

Magne Moritsgård

Leidulf Gloppestad

Magni Aa Berge

Hildur Tveit

Aase Eikenæs

Arild Solheim

Olin Johanne Henden

Jan Arve Frøyset

Jan Roger Engeset

Ane Merete Austrheim

Arnar Hans Kvernevik

Kjetil Gausvik

Asbjørn Geithus

Jonfinn Aske

Marianne Tønseth

Knut Roger Nesdal

Reidun Elvebakk

Sander Nesdal

Ruben Nesdal

Christine Aagård Midhjell

Johan Aagård Midthjell

Reinhart Aagård Midthjell

Per Ove Fossheim

Birte Fossheim

Erling Sande

Åslaug Haugset

Erling Haveland

Bjørg Haveland

Lars Eide

Grethe Eide

Knut Fjellestad

Åse Kari Fjellestad

Kjell Jan Evebø

Helene Oppheim

Eili Bakketun

Hege Lothe

Katrine Fjellestad Aske

Sverre Folkestad

Mia Aagård

Roald Kjørvik

Heidi Aabrekk

Kjetil Helge Hovstad

Bent Inge Eide

Bjarte Holvik

Oddlaug Lyslo Vereide

Geir Peder Ueland

Martin Holvik

Beate Olsson Kornberg

Helene Aske

Anne Lin Fløtre

Sigurd Vengen

Tone Margrete Skaaden

Kari Isene

Ivar Kjøde

Liv Ingunn Holvik

Jorunn Landstad

Geir Atle Bolseth

Steinar Holvik

Mari Austrheim Erdal

Hilde Olave Sætren

Ragnald-Ove Søreide

Mariann Skaaden

Anita & Jørn Lothe

Martin Flatjord

Olav Haugen & Anne Lise Ervik

Arnar Hans Kvernevik

Anne Elisabet Aasen Gloppestad

Elsa Kleppe

Randi Mykland Arnestad

Ingvill Aske Granheim

Laila Eikeset

Gunnar Kjørvik

Herborg Haaland

Ingvill Hestenes

Lise Solheim

Aase Elvebakk

Jorunn E. Vereide Kvernevik

Marit Kleppe

Elfrid & Terje Håheim

Laila Marie Kandal

Iren Knutsen Utheim

Stig Kandal

Solfrid Lien Reite

Eldrid Skarstein Drønnesund

Ann-Kristin Langeteig Refsdal

Elin Pehrson Grytting

Konfirmantar v/Kjell Aske

Kjell Aske

Fridtjof Ulleland

Ruth og Ivar Blad

Marit Reikvam

Jan Nik.Hansen

Edny Fossheim

Kirsti Bjotveit

Uribe-familien

Per Helge EvebøSiv Kvalsvik Haugen

Liss Bergum

Tone Larsen Evebø

Astrid Skogen

Ann Kristin Vollstad

Margunn Evebø

Liv Djupegot

Odd Skrede

Alf Gloppestad

Arild Bruland

Alf Hjelle

Ivar Rønnekleiv

Stig Svalheim

Jan Erik Mardal

Kjellfrid Åsnes Gloppestad

Anny Lene Omnes

Kjersti Nyhagen Hole

Per Inge Hole

Katrine Hole

Andreas Nyhagen Hole

Sofie Hole

Liudmila Solenova

Elisabeth Austrheim

Anne Elise Gloppestad

Helga Kjellaug Hjetland

Ksenija Presern

Reidun Solheim

Ingrid Fjellestad

Øystein Sivertsen

Per Kjell Skaaden

Frode Hansen

Else Marie Vollstad Aske

Atle Søreide

Jon Kristian Viken

Bjarne Bø

Cecilie Majchrowicz Helgheim

Vegard Hjartholm

Svein-Gunnar Heggheim

Berit Gloppestad

Ingunn Elvebakk

Margareta og Kåre Holvik

Arnlaug Holvik

Svanhild Liseth Solheim

Ingrid Marie Sandene

Ingrid Aske

Nils Øveraas

Anne Henden

Berit Gloppestad

Else Pernille Eide

Hans Olav Henden

Krister Solheim Gimmestad

Oliver Solheim Gimmestad

Ina Therese Solvang

Gunn Helene Berg Hatledal

Steffen Sandene

Karin Urke

Jorunn Fortun og Ivar Bruun

Reidun Ask Flølo

Anita Mykland

Svanhild Ryssdalsnes

Kristin Fjellestad

Hans Os

Reidun Sandøy Os

Oddny Tordis Grotle Føleide

Britt Elin og Edvard Fjellestad

Kjetil Lyngstad

Ingunn Byrkjedal

Trine K. og Atle Zerwekh

Ellinor Solheim Fagerli

Elling Tveit

Anna og Randi Ullaland

Dagfinn Nyhammer

Jørgen Kristian Andersen

Knut-Ove Henden

Ståle Fitje

Halldis Lyngstad

Sindre Humberset

Randi Ryssdal

Turid Hauge Eimhjellen

Arnfinn Brekke

Jarle Gjengedal

Arne Myklebust

Janne Kjørvik

Anita Helgheim

Anders Gloppestad

Oddlaug Lyslo Vereide

Bjørg Flatjord

Stig Sårheim

Marit Horntvedt

Åge Myklebust

Anne Elise Moritsgård

Bente Sissel Løseth

Frode Lindvik

Fam. Gangeskar Solheim

Ole Bent Solheim

Kirsten Marit Rygg

Jan Bjørlo

Kristin og Erik Ødegaard

Eli Solheim

Jon Solheim

Inge Bjarte Ravnestad

Torill Håheim

Kjell Petter Solhaug

Geir Liavåg Strand

Kirsten Sola Strand

Frode Helgheim

Heidi Hauge

Leif-Normann Djupegot

Einar Hansen

Ann-Kristin & Martin Hamre

Sissel Hauge Søreide

Aud Berit Silden Kleppe

Marit Lysholm

Egil Brekke

Sigmund Vereide

Solveig Moritsgård

Kenneth Kirkhorn

Hege Lothe

Rune Eide

Gloppen U-skule -79

Synnøve J.N.Lødemel

Tilsette i SFE

Øystein Henden Sagen

Nils Landa

Bernt Hauge

Sigrid Maria Devik

Ragnhild Jorunn Austrheim

Anette Aske Sollid

Eivind Hansen

Jan Arve Stand

Kjell Lindvik

Ellen Margrete Apalset

Norunn Sunde

 

 

Ole Bent Søreide

Johanna & Olin Frøyset

Turid Hilde

Olav Skinlo

Margunn Bolseth

Per Ivar Lote

Else & Bjarte Fjellestad

Eva Løken Førde

Arne Høyland

Vidar Sandal

Anders Ryssdal

Svein Ottar Sandal

Frank Ryland

Tormunn Reidar Skarstad

Kjell Jørgen Slettvoll

Finn Elvebakk

Johannes Rauboti

Ola Ragnar Arnestad

Marit M. og Svein Hauge

Else Dagny Håvik

Harald Rygg

Kjell Alme

Øystein Tennebø Fure

Svein Arne Tennebø Fure

Inger Rita Tennebø Fure

Jon Magne Tennebø Fure

Randi Tennebø Fure

Jan Kåre Fure

Margit Devik

Stein Even Sårheim

Endre Fjellestad

Ingebjørg Isane Fure

Margunn & Knut Stavang

Jenny Sorterup Hysing

Bergljot Hauge

Per Myrhol

Einar Holmøy

Kirsten Lyslo

Benedikte Almenning

Ola Arne Bolstad

Jan Ove Ødven

Liv Tone Aabrekk

Ingrid Sundal Søreide

Ingrid Marie Denk

Lisbeth Stensaker

Per Egil Eide

Vigdis & Ernfred Øygard

Ann-Kristin & Terje Fløtre

Geir Sunde

Petra & Geir Eikenes

Gerd Kvile

Ruth Johanne Bergheim

Kjell Otto Solheim

Lill Anita Johansen

Aud Margret Ryssdal

Fam. Skeistrand Egge

Gunhild Kristine Gimmestad

Janne Gimmestad

Jens Petter Hilland Andersen

Eivind Rauset

Jorunn Gimmestad Akse

Alisa og Daniel Dyrnes

Anniken Slagstad

Oddny Margrete Vereide

Sølvi Anne Hole Hatledal

Marit Stette Alme

Janne Berge Eikenes

Berit Anne Kleppenes

Ragnhild Marie S. Eimhjellen

Birgith Hjelle Roset

Eli R. Andersen & Oskar Tveit

Eldbjørg Tandstad

Olin Almenning

Liv Jorunn Wøien

Jorunn Wøien

Olav Eikenæs

Magne Gloppestad

Helen Sårheim

Sveinung Søreide

Margit Søreide

Sigrun & Arild Baadstø

Inger Helen Sivertsen

Oddvar Sandvik

Sølvi Søreide

Lennart Aske

Vigdis Henden

Anne-Grete Hoddevik

Kristin Fjellestad

Bjarte Heggheim

Else Margrethe Larsen

Jarle Løken

Jarle Søreide

Inger Marie Søreide

Adrian Paulen

Veronika & Sondre Gjelsten

Eli Solgun Eriksmoen

Sigrun Hauge

Randi Nygård Hansen

Hilde Bolseth

Jan Helge Bolseth

Magnus Nik. Bolseth

Maria Bolseth

David I. Bolseth

Anne Hauge

Grethe Gausdal

Svein Dag Bakke

Firdaruss -79

Anne Netland Andenæs

Reidar Inge Skinlo

Fam Freddy Brakestad

Wenche Håvik

Mathias Eikenes

Harald Aske

Bernt Kr. Holtan

Audun Mundal

Audhild Bogstad

Olivia Bakketun Nygård

Jan Fossheim

Leidulf Kandal

Maria Fitje Hoffmann

Odd Arne Kolseth

Jenny Holvik

Kristin Holvik

Hanne Grete Heen

Ragnhild Henden Sagen

Gunn Solfrid Holvik Hole

Karen Grov

Ximena Patricia Bravo

Runar Stensaker Kleppe

Stine Kvamme

Jorunn Marie Kalland

Rune Nordvik

Målfrid B Bjørnerheim

Bente H. Sundal

Øystein Sundal

Jorunn Marie Kalland

Odd Eide

Turi Eide

Randi Reed

Olav Søreide

Øyvind Indrebø

May Britt Indrebø

Ingunn & Stig Håvik

Ida Kristiansen Byrkjedal

Bjørg Vigdis N. Sivertsen

Eli Solgunn Eriksmoen

Elbjørg Aske Myklebust

Brynjar Myklebust

Linda Søreide

Ola Tarjei Kroken

Ole Jakob Helgheim

Berit Aasebø Hauge

Magni Eide & Terje Paulsen

Fam Gunnar Fjellestad

Henning Ove Sørebø

Oddbjørg Lee

Nils Egil Moritsgård

Gunnhild & Geir Håvik

Jan Kjetil Øygard

Turid Johnsen Øygard

Bjørn Kalsnes

Sjur Åge Gimmestad

Kjetil Mardal

Valborg E. G. Mardal

Brita & Ståle Austrheim

Harald Gloppestad

Merete Aske

Erik Majchrowicz

Sigrunn Majchrowicz

Ola Reikvam Ravnestad

Solbjørg Amundsen Ryssdal

Øystein Eide

Olav Haugen

Ingolf Aagård

Rita Østevik

Merete Sælen

Anders Hole

Staffan Henrik Hjohlman

Tordis & Hans Sande

Reidun Nilsen

Jan Otto Aae

Gro Merete & Bjørn Djup

Amund, Frida, Ingvild B.Haveland

Eli Bergstad

Bjørn Atle Skaaden

Fam Holtan Apalset

Trygve Midthjell Osmundsen

Dagfinn Holvik

Kjersti Rønningen

Magnus Bolseth

Marta Lote

Roger Aa Djupvik

Fam Oen

Odd Magne Eide

Turi Pernille H. Eide

Greta Inger Veien

Ingrid Marie Denk

Per J Midthjell

Ingunn Byrkjedal

Astrid Gåsemyr

Asbjørn Gjengedal

Arnfinn Ommdal

Martin Indrebø Vambeset

Lars Martin Indrebø Vambeset

Martine A.Askestad Vambeset

Norunn Dombestein Vambeset

Kjell Paulen

Frode Denk

Helge Aske

Hanne Lyngstad

Arnar Kvernevik

Venke Ervik Tystad

Agnes Landstad

Kristian Brynestad Skaaden

Astrid Gloppestad Søreide

Charlotte Rønne Holtan

Margot Andenes

Magnar Øystein Vereide

Kristin Arnestad

Sigurd Ellert Netland

Arne Henden

Firdaruss 89

Inger Johanne Grini

Fam Rønnekleiv Oppheim

Frode Martin Skeistrand

Randi Mykland Arnestad

Ingrid Djupegot

Steinar Aagård

Rune Akse

Siv Anita Drageset

Siv Åslaug Rye Bruland

Solfrid Bakketun

Sidsel Marie Seljeseth

Ingrid Bakketun

Sigrid Skurtveit

Sissel Ødven Bolseth

Morten Bolseth

 

 

Andelshavar -Næringsliv

FRES AS v/Fredrik Skarstein

Henden Holding AS

Nordfjord Laks

Nordfjord Havn IKS

Sandco Eigedom AS/Svein Ottar Sandal

Sandane Psykologisenter AS

Adv Hans Lothe

Chatlet Sport AS

Nordfjord Folkehøgskule SA

Firda Fysikalsk Medisinsk Senter AS

Heime/Sandane Glassmagasin AS

Firda Malarservice AS

Skinlo & Co AS

Huseiernes Landsforbund

Mardal Rør AS

Aagård Sko AS

Arve Kandal AS

Norsk Kystleir AS v/M. Willumsen

Skogstad Sport AS

Bakkelidgrenda barnehage

Sogn og Fjordane Turlag

TG Event v/Torbjørn Gran

 

 

Andre -Gåver

Anonym

Anne-Mette Hjelle

Firdarussen 83

Sogn og Fjordane Energi AS, guida tur

Stiftinga Familiekontoret i Nordfjord, guida tur

Hyen Pensjonistlag

Gloppen Helselag

 

LYKTESTOLPE –
Få navnet på stolpen. Vi sel 70 stk a 5000.-

Veidekke Entreprenør AS 1

Veidekke Entreprenør AS 2

Odd Langenes

Heime 

Aagård Sko AS

Wenche og Jeffrey Thomas

Sandane Psykologisenter AS

Flickorna

Helene Aske

Mariann & Geir

Gamleåsen

Margrethe Henden Aaraas

Arne & Marit Henden

Eide Bygg & Betong AS

Sigmund Ommedal

Liv & Alv Einar

Britt Elin og Edvard Fjellestad

Sigmund Vereide

Marit E. Larsen & Ole-Kristen Gimmestad

Reiselivsbedriftene i Gloppen

Sentrumsbonden ( blir montert opp i 2020 )

Leif Lote AS ( blir montert opp i 2020 )

Einehøjen (blir montert i 2020)

 

 

Åge,Steinar, Jan, Svein & Mads

Avinor, Sandane Lufthamn

Fjordane Isolering

Club Columbus

Vest Optikk, Synsam

Sandane Sykkelklubb, SSK

Gloppen Hotell 1

Gloppen Hotell 2

Jonfinn Aske

Egil Ødven

Hildur Berit R. Tveit

Ryssdal Kraft AS

Firda Elektro 1

Firda Elektro 2

Sjur Atle Austrheim

SFE tilsette

Hole Elektro Service

Henden Elektro

Sandane Motorsportklubb

Adv Jan Erik Mardal/Gloppen Eigedomsmekling

Olav Hjelmeseth AS ( blir montert opp i 2020 )

Siv og Gunnar ( blir montert opp i 2020)

Bedehuset på Sandane ( blir montert opp i 2020 )

 

 

Rampeløftet – Dei som realiserte Fosseteateret ved Holvikfossen

Ekstraordinære bidragsytarar

Nordfjord Havn IKS

Gloppen Kommune

Sogn og Fjordane Energi

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Solheimslid Invest Holding AS

Bano AS

Strukturplast AS

Accountor Gloppen AS

Adv Hans Lothe AS

MAJO Invest AS

SF Eigedom AS

KA-Bygg AS

Sandane Psykologisenter AS

Chatlet AS

Bedrifter med ABO løtet – 5 års bidrag

Hotellhagen AS

Kraft Eigedom AS

PWC Gloppen

Enivest AS

Egil Ødven

Sveisen Frisør AS

HRL Invest AS

Firda Fysikalske Medisinske senter AS

Gretes Frisørsenter AS

Nordfjord Miljøverk IKS

Elkjøp Gloppen AS

 

ABO løftet fortsetter.

Dekkservice Breim

Heime / Sandane Glassmagasin AS

Aagård Sko AS

Luggen Frisør AS

Henden Sport AS

Elvetun Eigedom AS

Avinor AS

Evebø Blikkenslagerverkstad ANS

Møbelringen Sandane

Sølvane Gard

Sande Settefisk

Gloppen Tannhelse AS

Pikant Frisør 17 AS

Sandco Eigedom AS

Vereide Blomster AS

Mardal Rør AS

Leiv Austrheim AS

Engeset Trehytter AS

Gloppen Hotell AS

Fjord Eigedom AS

Teina Holding AS

EliPre AS

Adv Jan Erik Mardal

 Bolseth Glass AS

Best Sandane

Tannlege Seim