Trivselsskogen er bygd av eldsjeler på dugnad som ynskjer å skape eit fantastisk nærturområde for alle. Prosjektet er IKKJE kommunalt, som mange trur, og er difor avhengig av at folk og firma teiknar andelar for å finansiere utbygginga. Det er på denne måten vi ilag kan løfte Trivselsskogen. Medlemskap kan teiknast av einskildpersonar, lag eller organisasjonar, grunneigarar, næringsdrivande eller andre. Ingen av medlemmane har noko ansvar for laget sine økonomiske plikter utover innskotet. Medlemmane skal ikkje betale nokon årleg kontingent.

Før 2018 er over, vil vi ha innvestert for ca 8,9 mill i Trivselsskogen. Pr mars manglar vi ca 900.000.- for at alt er finansiert.

Du kan vere med å bidra ved å kjøpe andel eller lysstolpe..

Kjøp andel

Kjøp deg en lysstolpe