top of page

Andelshavarar

Under finn du alle som er med på å bygge turområde Trivselsskogen. Vil du vere ein av dei, vert lista oppdatert framover. Om du ikkje ynskjer å stå på denne lista, gi oss beskjed og du vil bli anonymisert.

 

I tillegg har mange andre bidrege på andre måtar. Vi har fått gode prisar på varer vi har kjøpt, vi har mottatt over 100 sitteunderlag strikka i verdens finaste fargar. Flotte lappetepper der folk har brukt 100 vis av timar. Frå 09. sept 2016 og fram til hausten 2022 er det lagt ned over 11 000 dugnadstimar i skogen. For oss er ikkje det mogleg å verdsette.

 

Vi kan berre sei tusen takk til alle som er med oss på denne fantastiske reisa.

Andelshavar -Privat

 • Gunnar Nygjerd

 • Jon Otto Mardal

 • Sigmund Ommedal

 • Laila B. Ommedal

 • Odd Langenes

 • Egil Ødven

 • Liv Tystad

 • Alv Einar Henden

 • Margrethe Henden Aaraas

 • Rita Lilletvedt

 • Magne Moritsgård

 • Leidulf Gloppestad

 • Magni Aa Berge

 • Hildur Tveit

 • Aase Eikenæs

 • Arild Solheim

 • Olin Johanne Henden

 • Jan Arve Frøyset

 • Jan Roger Engeset

 • Ane Merete Austrheim

 • Arnar Hans Kvernevik

 • Kjetil Gausvik

 • Asbjørn Geithus

 • Jonfinn Aske

 • Marianne Tønseth

 • Knut Roger Nesdal

 • Reidun Elvebakk

 • Sander Nesdal

 • Ruben Nesdal

 • Christine Aagård Midhjell

 • Johan Aagård Midthjell

 • Reinhart Aagård Midthjell

 • Per Ove Fossheim

 • Birte Fossheim

 • Erling Sande

 • Åslaug Haugset

 • Erling Haveland

 • Bjørg Haveland

 • Lars Eide

 • Grethe Eide

 • Knut Fjellestad

 • Åse Kari Fjellestad

 • Kjell Jan Evebø

 • Helene Oppheim

 • Eili Bakketun

 • Hege Lothe

 • Katrine Fjellestad Aske

 • Sverre Folkestad

 • Mia Aagård

 • Roald Kjørvik

 • Heidi Aabrekk

 • Kjetil Helge Hovstad

 • Bent Inge Eide

 • Bjarte Holvik

 • Oddlaug Lyslo Vereide

 • Geir Peder Ueland

 • Martin Holvik

 • Beate Olsson Kornberg

 • Helene Aske

 • Anne Lin Fløtre

 • Sigurd Vengen

 • Tone Margrete Skaaden

 • Kari Isene

 • Ivar Kjøde

 • Liv Ingunn Holvik

 • Jorunn Landstad

 • Geir Atle Bolseth

 • Steinar Holvik

 • Mari Austrheim Erdal

 • Hilde Olave Sætren

 • Ragnald-Ove Søreide

 • Mariann Skaaden

 • Anita & Jørn Lothe

 • Martin Flatjord

 • Olav Haugen & Anne Lise Ervik

 • Arnar Hans Kvernevik

 • Anne Elisabet Aasen Gloppestad

 • Elsa Kleppe

 • Randi Mykland Arnestad

 • Ingvill Aske Granheim

 • Laila Eikeset

 • Gunnar Kjørvik

 • Herborg Haaland

 • Ingvill Hestenes

 • Lise Solheim

 • Aase Elvebakk

 • Jorunn E. Vereide Kvernevik

 • Marit Kleppe

 • Elfrid & Terje Håheim

 • Laila Marie Kandal

 • Iren Knutsen Utheim

 • Stig Kandal

 • Solfrid Lien Reite

 • Eldrid Skarstein Drønnesund

 • Ann-Kristin Langeteig Refsdal

 • Elin Pehrson Grytting

 • Konfirmantar v/Kjell Aske

 • Kjell Aske

 • Fridtjof Ulleland

 • Ruth og Ivar Blad

 • Marit Reikvam

 • Jan Nik.Hansen

 • Edny Fossheim

 • Kirsti Bjotveit

 • Uribe-familien

 • Per Helge EvebøSiv Kvalsvik Haugen

 • Liss Bergum

 • Tone Larsen Evebø

 • Astrid Skogen

 • Ann Kristin Vollstad

 • Margunn Evebø

 • Liv Djupegot

 • Odd Skrede

 • Alf Gloppestad

 • Arild Bruland

 • Alf Hjelle

 • Ivar Rønnekleiv

 • Stig Svalheim

 • Jan Erik Mardal

 • Kjellfrid Åsnes Gloppestad

 • Anny Lene Omnes

 • Kjersti Nyhagen Hole

 • Per Inge Hole

 • Katrine Hole

 • Andreas Nyhagen Hole

 • Sofie Hole

 • Liudmila Solenova

 • Elisabeth Austrheim

 • Anne Elise Gloppestad

 • Helga Kjellaug Hjetland

 • Ksenija Presern

 • Reidun Solheim

 • Ingrid Fjellestad

 • Øystein Sivertsen

 • Per Kjell Skaaden

 • Frode Hansen

 • Else Marie Vollstad Aske

 • Atle Søreide

 • Jon Kristian Viken

 • Bjarne Bø

 • Cecilie Majchrowicz Helgheim

 • Vegard Hjartholm

 • Svein-Gunnar Heggheim

 • Berit Gloppestad

 • Ingunn Elvebakk

 • Margareta og Kåre Holvik

 • Arnlaug Holvik

 • Svanhild Liseth Solheim

 • Ingrid Marie Sandene

 • Ingrid Aske

 • Nils Øveraas

 • Anne Henden

 • Berit Gloppestad

 • Else Pernille Eide

 • Hans Olav Henden

 • Krister Solheim Gimmestad

 • Oliver Solheim Gimmestad

 • Ina Therese Solvang

 • Gunn Helene Berg Hatledal

 • Steffen Sandene

 • Karin Urke

 • Jorunn Fortun og Ivar Bruun

 • Reidun Ask Flølo

 • Anita Mykland

 • Svanhild Ryssdalsnes

 • Kristin Fjellestad

 • Hans Os

 • Reidun Sandøy Os

 • Oddny Tordis Grotle Føleide

 • Britt Elin og Edvard Fjellestad

 • Kjetil Lyngstad

 • Ingunn Byrkjedal

 • Trine K. og Atle Zerwekh

 • Ellinor Solheim Fagerli

 • Elling Tveit

 • Anna og Randi Ullaland

 • Dagfinn Nyhammer

 • Jørgen Kristian Andersen

 • Knut-Ove Henden

 • Ståle Fitje

 • Halldis Lyngstad

 • Sindre Humberset

 • Randi Ryssdal

 • Turid Hauge Eimhjellen

 • Arnfinn Brekke

 • Jarle Gjengedal

 • Arne Myklebust

 • Janne Kjørvik

 • Anita Helgheim

 • Anders Gloppestad

 • Oddlaug Lyslo Vereide

 • Bjørg Flatjord

 • Stig Sårheim

 • Marit Horntvedt

 • Åge Myklebust

 • Anne Elise Moritsgård

 • Bente Sissel Løseth

 • Frode Lindvik

 • Fam. Gangeskar Solheim

 • Ole Bent Solheim

 • Kirsten Marit Rygg

 • Jan Bjørlo

 • Kristin og Erik Ødegaard

 • Eli Solheim

 • Jon Solheim

 • Inge Bjarte Ravnestad

 • Torill Håheim

 • Kjell Petter Solhaug

 • Geir Liavåg Strand

 • Kirsten Sola Strand

 • Frode Helgheim

 • Heidi Hauge

 • Leif-Normann Djupegot

 • Einar Hansen

 • Ann-Kristin & Martin Hamre

 • Sissel Hauge Søreide

 • Aud Berit Silden Kleppe

 • Marit Lysholm

 • Egil Brekke

 • Sigmund Vereide

 • Solveig Moritsgård

 • Kenneth Kirkhorn

 • Hege Lothe

 • Rune Eide

 • Gloppen U-skule -79

 • Synnøve J.N.Lødemel

 • Tilsette i SFE

 • Øystein Henden Sagen

 • Nils Landa

 • Bernt Hauge

 • Sigrid Maria Devik

 • Ragnhild Jorunn Austrheim

 • Anette Aske Sollid

 • Eivind Hansen

 • Jan Arve Stand

 • Kjell Lindvik

 • Ellen Margrete Apalset

 • Norunn Sunde

 • Ole Bent Søreide

 • Johanna & Olin Frøyset

 • Turid Hilde

 • Olav Skinlo

 • Margunn Bolseth

 • Per Ivar Lote

 • Else & Bjarte Fjellestad

 • Eva Løken Førde

 • Arne Høyland

 • Vidar Sandal

 • Anders Ryssdal

 • Svein Ottar Sandal

 • Frank Ryland

 • Tormunn Reidar Skarstad

 • Kjell Jørgen Slettvoll

 • Finn Elvebakk

 • Johannes Rauboti

 • Ola Ragnar Arnestad

 • Marit M. og Svein Hauge

 • Else Dagny Håvik

 • Harald Rygg

 • Kjell Alme

 • Øystein Tennebø Fure

 • Svein Arne Tennebø Fure

 • Inger Rita Tennebø Fure

 • Jon Magne Tennebø Fure

 • Randi Tennebø Fure

 • Jan Kåre Fure

 • Margit Devik

 • Stein Even Sårheim

 • Endre Fjellestad

 • Ingebjørg Isane Fure

 • Margunn & Knut Stavang

 • Jenny Sorterup Hysing

 • Bergljot Hauge

 • Per Myrhol

 • Einar Holmøy

 • Kirsten Lyslo

 • Benedikte Almenning

 • Ola Arne Bolstad

 • Jan Ove Ødven

 • Liv Tone Aabrekk

 • Ingrid Sundal Søreide

 • Ingrid Marie Denk

 • Lisbeth Stensaker

 • Per Egil Eide

 • Vigdis & Ernfred Øygard

 • Ann-Kristin & Terje Fløtre

 • Geir Sunde

 • Petra & Geir Eikenes

 • Gerd Kvile

 • Ruth Johanne Bergheim

 • Kjell Otto Solheim

 • Lill Anita Johansen

 • Aud Margret Ryssdal

 • Fam. Skeistrand Egge

 • Gunhild Kristine Gimmestad

 • Janne Gimmestad

 • Jens Petter Hilland Andersen

 • Eivind Rauset

 • Jorunn Gimmestad Akse

 • Alisa og Daniel Dyrnes

 • Anniken Slagstad

 • Oddny Margrete Vereide

 • Sølvi Anne Hole Hatledal

 • Marit Stette Alme

 • Janne Berge Eikenes

 • Berit Anne Kleppenes

 • Ragnhild Marie S. Eimhjellen

 • Birgith Hjelle Roset

 • Eli R. Andersen & Oskar Tveit

 • Eldbjørg Tandstad

 • Olin Almenning

 • Liv Jorunn Wøien

 • Jorunn Wøien

 • Olav Eikenæs

 • Magne Gloppestad

 • Helen Sårheim

 • Sveinung Søreide

 • Margit Søreide

 • Sigrun & Arild Baadstø

 • Inger Helen Sivertsen

 • Oddvar Sandvik

 • Sølvi Søreide

 • Lennart Aske

 • Vigdis Henden

 • Anne-Grete Hoddevik

 • Kristin Fjellestad

 • Bjarte Heggheim

 • Else Margrethe Larsen

 • Jarle Løken

 • Jarle Søreide

 • Inger Marie Søreide

 • Adrian Paulen

 • Veronika & Sondre Gjelsten

 • Eli Solgun Eriksmoen

 • Sigrun Hauge

 • Randi Nygård Hansen

 • Hilde Bolseth

 • Jan Helge Bolseth

 • Magnus Nik. Bolseth

 • Maria Bolseth

 • David I. Bolseth

 • Anne Hauge

 • Grethe Gausdal

 • Svein Dag Bakke

 • Firdaruss -79

 • Anne Netland Andenæs

 • Reidar Inge Skinlo

 • Fam Freddy Brakestad

 • Wenche Håvik

 • Mathias Eikenes

 • Harald Aske

 • Bernt Kr. Holtan

 • Audun Mundal

 • Audhild Bogstad

 • Olivia Bakketun Nygård

 • Jan Fossheim

 • Leidulf Kandal

 • Maria Fitje Hoffmann

 • Odd Arne Kolseth

 • Jenny Holvik

 • Kristin Holvik

 • Hanne Grete Heen

 • Ragnhild Henden Sagen

 • Gunn Solfrid Holvik Hole

 • Karen Grov

 • Ximena Patricia Bravo

 • Runar Stensaker Kleppe

 • Stine Kvamme

 • Jorunn Marie Kalland

 • Rune Nordvik

 • Målfrid B Bjørnerheim

 • Bente H. Sundal

 • Øystein Sundal

 • Jorunn Marie Kalland

 • Odd Eide

 • Turi Eide

 • Randi Reed

 • Olav Søreide

 • Øyvind Indrebø

 • May Britt Indrebø

 • Ingunn & Stig Håvik

 • Ida Kristiansen Byrkjedal

 • Bjørg Vigdis N. Sivertsen

 • Eli Solgunn Eriksmoen

 • Elbjørg Aske Myklebust

 • Brynjar Myklebust

 • Linda Søreide

 • Ola Tarjei Kroken

 • Ole Jakob Helgheim

 • Berit Aasebø Hauge

 • Magni Eide & Terje Paulsen

 • Fam Gunnar Fjellestad

 • Henning Ove Sørebø

 • Oddbjørg Lee

 • Nils Egil Moritsgård

 • Gunnhild & Geir Håvik

 • Jan Kjetil Øygard

 • Turid Johnsen Øygard

 • Bjørn Kalsnes

 • Sjur Åge Gimmestad

 • Kjetil Mardal

 • Valborg E. G. Mardal

 • Brita & Ståle Austrheim

 • Harald Gloppestad

 • Merete Aske

 • Erik Majchrowicz

 • Sigrunn Majchrowicz

 • Ola Reikvam Ravnestad

 • Solbjørg Amundsen Ryssdal

 • Øystein Eide

 • Olav Haugen

 • Ingolf Aagård

 • Rita Østevik

 • Merete Sælen

 • Anders Hole

 • Staffan Henrik Hjohlman

 • Tordis & Hans Sande

 • Reidun Nilsen

 • Jan Otto Aae

 • Gro Merete & Bjørn Djup

 • Amund, Frida, Ingvild B.Haveland

 • Eli Bergstad

 • Bjørn Atle Skaaden

 • Fam Holtan Apalset

 • Trygve Midthjell Osmundsen

 • Dagfinn Holvik

 • Kjersti Rønningen

 • Magnus Bolseth

 • Marta Lote

 • Roger Aa Djupvik

 • Fam Oen

 • Odd Magne Eide

 • Turi Pernille H. Eide

 • Greta Inger Veien

 • Ingrid Marie Denk

 • Per J Midthjell

 • Ingunn Byrkjedal

 • Astrid Gåsemyr

 • Asbjørn Gjengedal

 • Arnfinn Ommdal

 • Martin Indrebø Vambeset

 • Lars Martin Indrebø Vambeset

 • Martine A.Askestad Vambeset

 • Norunn Dombestein Vambeset

 • Kjell Paulen

 • Frode Denk

 • Helge Aske

 • Hanne Lyngstad

 • Arnar Kvernevik

 • Venke Ervik Tystad

 • Agnes Landstad

 • Kristian Brynestad Skaaden

 • Astrid Gloppestad Søreide

 • Charlotte Rønne Holtan

 • Margot Andenes

 • Magnar Øystein Vereide

 • Kristin Arnestad

 • Sigurd Ellert Netland

 • Arne Henden

 • Firdaruss 89

 • Inger Johanne Grini

 • Fam Rønnekleiv Oppheim

 • Frode Martin Skeistrand

 • Randi Mykland Arnestad

 • Ingrid Djupegot

 • Steinar Aagård

 • Rune Akse

 • Siv Anita Drageset

 • Siv Åslaug Rye Bruland

 • Solfrid Bakketun

 • Sidsel Marie Seljeseth

 • Ingrid Bakketun

 • Sigrid Skurtveit

 • Sissel Ødven Bolseth

 • Morten Bolseth

Andelshavar -Næringsliv

 • FRES AS v/Fredrik Skarstein

 • Henden Holding AS

 • Nordfjord Laks

 • Nordfjord Havn IKS

 • Sandco Eigedom AS/Svein Ottar Sandal

 • Sandane Psykologisenter AS

 • Adv Hans Lothe

 • Chatlet Sport AS

 • Nordfjord Folkehøgskule SA

 • Firda Fysikalsk Medisinsk Senter AS

 • Heime/Sandane Glassmagasin AS

 • Firda Malarservice AS

 • Skinlo & Co AS

 • Huseiernes Landsforbund

 • Mardal Rør AS

 • Aagård Sko AS

 • Arve Kandal AS

 • Norsk Kystleir AS v/M. Willumsen

 • Skogstad Sport AS

 • Bakkelidgrenda barnehage

 • Sogn og Fjordane Turlag

 • TG Event v/Torbjørn Gran

Andelshavar -Næringsliv

 • Anonym

 • Anne-Mette Hjelle

 • Firdarussen 83

 • Sogn og Fjordane Energi AS, guida tur

 • Stiftinga Familiekontoret i Nordfjord, guida tur

 • Hyen Pensjonistlag

 • Gloppen Helselag

Lyktestolpe

Få navnet på stolpen. Vi sel 70 stk a 5000.-

 • Veidekke Entreprenør AS 1

 • Veidekke Entreprenør AS 2

 • Odd Langenes

 • Heime 

 • Aagård Sko AS

 • Wenche og Jeffrey Thomas

 • Sandane Psykologisenter AS

 • Flickorna

 • Helene Aske

 • Mariann & Geir

 • Gamleåsen

 • Margrethe Henden Aaraas

 • Arne & Marit Henden

 • Eide Bygg & Betong AS

 • Sigmund Ommedal

 • Liv & Alv Einar

 • Britt Elin og Edvard Fjellestad

 • Sigmund Vereide

 • Marit E. Larsen & Ole-Kristen Gimmestad

 • Reiselivsbedriftene i Gloppen

 • Sentrumsbonden 

 • Leif Lote AS 

 • Einehøjen

 • Åge,Steinar, Jan, Svein & Mads

 • Avinor, Sandane Lufthamn

 • Fjordane Isolering

 • Club Columbus

 • Vest Optikk, Synsam

 • Sandane Sykkelklubb, SSK

 • Gloppen Hotell 1

 • Gloppen Hotell 2

 • Jonfinn Aske

 • Egil Ødven

 • Hildur Berit R. Tveit

 • Ryssdal Kraft AS

 • Firda Elektro 1

 • Firda Elektro 2

 • Sjur Atle Austrheim

 • SFE tilsette

 • Hole Elektro Service

 • Henden Elektro

 • Sandane Motorsportklubb

 • Adv Jan Erik Mardal/Gloppen Eigedomsmekling

 • Olav Hjelmeseth AS 

 • Siv og Gunnar 

 • Bedehuset på Sandane

Rampeløftet
– Dei som realiserte Fosseteateret ved Holvikfossen

Ekstraordinære bidragsytarar
 • Nordfjord Havn IKS

 • Gloppen Kommune

 • Sogn og Fjordane Energi

 • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

 • Solheimslid Invest Holding AS

 • Bano AS

 • Strukturplast AS

 • Accountor Gloppen AS

 • Adv Hans Lothe AS

 • MAJO Invest AS

 • SF Eigedom AS

 • KA-Bygg AS

 • Sandane Psykologisenter AS

 • Chatlet AS

Bedrifter med ABO løtet – 5 års bidrag
 • Hotellhagen AS

 • Kraft Eigedom AS

 • PWC Gloppen

 • Enivest AS

 • Egil Ødven

 • Sveisen Frisør AS

 • HRL Invest AS

 • Firda Fysikalske Medisinske senter AS

 • Gretes Frisørsenter AS

 • Nordfjord Miljøverk IKS

 • Elkjøp Gloppen AS

 • Dekkservice Breim

 • Heime / Sandane Glassmagasin AS

 • Aagård Sko AS

 • Luggen Frisør AS

 • Henden Sport AS

 • Elvetun Eigedom AS

 • Avinor AS

 • Evebø Blikkenslagerverkstad ANS

 • Møbelringen Sandane

 • Sølvane Gard

 • Sande Settefisk

 • Gloppen Tannhelse AS

 • Pikant Frisør 17 AS

 • Sandco Eigedom AS

 • Vereide Blomster AS

 • Mardal Rør AS

 • Leiv Austrheim AS

 • Engeset Trehytter AS

 • Gloppen Hotell AS

 • Fjord Eigedom AS

 • Teina Holding AS

 • EliPre AS

 • Adv Jan Erik Mardal

 •  Bolseth Glass AS

 • Best Sandane

 • Tannlege Seim

bottom of page