top of page

Utsikten

Eit av utsiktspunkta i Trivselsskogen er «Utsikten». Denne ligg ved vegen som går frå Engeset og vidare til Austrheimsstøylen.  For å komme hit til fots er det enklast å gå gjennom Trivseslskogen via Draumekvila. Utsikten ligg like ovanfor Draumekvila – og mellom her finn du flotte sherpatrapper!

 

Stien  i skogen endar like nedanfor bilvegen. Sommarene 2018 vart det sett opp ei tredelt ståltrapp frå enden av stien og opp til avkøyrsla ved utsikten.

20161023_150457.jpeg

Frå Utsikten – mot Sandane sentrum

Utsikten-ståltrapp.jpeg
DSC01671.JPG
DSC01680.JPG

Ståltrapper bind saman stien og bilvegen ved Utsikten. Desse vart montert juni 2018

bottom of page