top of page

Kjøp og salsvilkår

Trivselsskogen sel tenester i forbindelse med arrangement gjerne på vegne av andre arrangørar. Kjøpte billettar eller reservasjonar vert sendt på e-post til bestillar. Norevent kan ikkje lastast for force majeure. Kjøpte billettar vert ikkje refundert ved gjennomført arrangement.

Partane

Selgar er Trivselsskogen SA,

c/o Christine Aagård Midthjell

Kleivedammen 16

6823 Sandane

Organisasjonsnummer 915994245

​og betegnes i det følgande som selgar/selgaren.

Kjøper er den forbrukaren som foretar bestillinga, og betegnes i det følgande som kjøpar/kjøparen.

2

Betaling

Betaling skjer via Vipps når kjøparen gjennomfører bestilling via nettsida trivselsskogen.no

3

Levering

Billett til valgt arrangement blir levert via e-post til kjøpar på oppgitt e-postadresse. Eventuell ombooking eller avbestilling må gjerast direkte til selgar via e-post eller telefon.

4

Angrerett og reklamasjon

Elektroniske varer/tenester samt sal av kurs/billettr er unntatt angrerett. Reklamasjon til selgaren bør skje skriftlig.

Klager rettast til selgar innan rimelig tid. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan og nyttast om du ynskjer å klage. Det er særlig relevant, dersom du er forbrukar busett i eit anna EU-land.
Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page